Prof. Dr. Aylin C. Küntay
Baş araştırmacı

Bebeklerde sözsüz iletişim ile dil arasındaki ilişkiye, okul öncesi çocuklarda dil anlama ve anlatı becerilerine, bellek, dikkat gibi zihinsel becerilerin dil ile etkileşimi üzerine çalışıyor.

Web sitesi:  http://www.aylinkuntay.com

 

 

Deniz Özkan Göktürk
Doktora öğrencisi

Temel olarak dil işleme ve dil işlemenin diğer bilişsel süreçler ile etkileşimi konularıyla ilgileniyor. Araştırma alanı içinde dilsel ve bilişsel süreçlerin tahmine dayalı dil işleme, çalışma belleği ve matematik gibi yetilerdeki farklılıkları nasıl açıkladığının araştırılması yer alıyor.

 

 

 

Süleyman S. Taşçı
Doktora öğrencisi

Türk İşaret Dili üzerine araştırmaları bulunuyor. Görsel benzerliğin Türkçe ve Türk İşaret Dili gelişimi üzerindeki etkisi hakkında çalışıyor.

 

 

 

 

Sura Ertaş
Doktora öğrencisi

Sura bilişsel gelişim ile ilgileniyor. Bu alanda onu en çok heyecanlandıran konular; çocukların robotlarla olan etkileşimi, bu etkileşimin çocukların insanlarla olan etkileşiminden nasıl farklılaştığı ve çocukların robotlarla iletişim kurma biçimleridir.

CV_sura_ertas

 

 

 

 

Çiğdem İrem İleri
Doktora öğrencisi

Çiğdem, eğlence sektörü ürünlerinin (oyuncaklar, resimli kitaplar, çizgi filmler) çocukların bilişsel gelişimine etkisi ile ilgileniyor.

 

 

 

 

 

 

 

Photo of Hande SodacıHande Sodacı
Doktora öğrencisi

Hande’nin mizahın sosyal-bilişsel yönleri, insan-robot etkileşimleri ve sosyal bilimler araştırmalarında hesaplamalı yöntemlerden faydalanılması gibi çeşitli araştırma ilgileri bulunuyor. En son projesinde, robotun mizah üretiminin insanların robotlara yönelik tutumlarına etkisini araştırıyor.

CV_hande_sodaci

 

 

 

 

 

Fatma Ece Özkan
Yüksek lisans öğrencisi

Ece; çocukların akıl yürütme, nedensellik ilişkileri kurma, kanılarını yenileme, olasılıksal çıkarımlar yapma becerileri, öğrenme süreçleri ve epistemik tercihleri ile ilgileniyor.

CV_ece_ozkan

 

 

 

 

Melisa Yavuz
Yüksek lisans öğrencisi

Melisa, çocuklarda sosyal kategorilerin gelişimi ve dilin bu gelişim üzerindeki etkileri ile ilgileniyor. Özellikle ikidilli çocuklarda dil edinimi, gelişimi ve kavranması ise diğer ilgi alanları içerisinde bulunuyor.

CV_melisa_yavuz

 

 

 

 

Dilara Keşşafoğlu
Yüksek lisans öğrencisi

Dilara, medya cihazları bağlamında çocukların bilişsel gelişimiyle (özellikle dil, dikkat ve öz düzenleme becerileriyle) ilgileniyor.

CV_dilara_kessafoglu