Üyeler

Prof. Dr. Aylin C. Küntay
Baş araştırmacı

Bebeklerde sözsüz iletişim ile dil arasındaki ilişkiye, okul öncesi çocuklarda dil anlama ve anlatı becerilerine, bellek, dikkat gibi zihinsel becerilerin dil ile etkileşimi üzerine çalışıyor.

Web  sitesi:  http://www.aylinkuntay.com

 

 

 

Dr. Junko Kanero
Doktora sonrası araştırmacı

Gelişim psikolojisi ve sinirbilim alanındaki doktora dercesini ABD’deki Temple Üniversitesi’nden aldı. Araştırmalarında çocuk ve yetişkinlerin dili nasıl öğrendiğini ve kullandığını inceliyor. Koç Üniversitesi’ndeki araştırmalarında L2TOR Projesi kapsamında çocukların ikinci dil öğrenimine katkıda bulunacak bir sosyal robot tasarımı üzerine odaklanıyor http://www.l2tor.eu/)!

Website: https://sites.google.com/site/junkokanero/

 

 

Dr. Berna A. Uzundağ
Doktora sonrası araştırmacı

Doktorasını Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünden, yüksek lisans ve lisans derecelerini ise Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Bilim ve Bilgisayar Mühendisliği alanlarından almıştır. Dil edinimi, göndergesel iletişim ve erken dikkat becerilerinin dil ve biliş gelişimi ile ilişkisi konularında çalışmalar yürütmektedir.

Web sitesi:  http://www.bernaarslanuzundag.com

 

 

Deniz Özkan Göktürk
Doktora öğrencisi

Temel olarak dil işleme ve dil işlemenin diğer bilişsel süreçler ile etkileşimi konularıyla ilgileniyor. Araştırma alanı içinde dilsel ve bilişsel süreçlerin tahmine dayalı dil işleme, çalışma belleği ve matematik gibi yetilerdeki farklılıkları nasıl açıkladığının araştırılması yer alıyor.

 

 

 

 

Cansu Oranç
Doktora öğrencisi

Çocukların farklı teknolojiler ile öğrenme süreçleri, kurgusal bağlamlarda nedensellik anlayışı, ve gerçek-hayal ayrımları üzerine çalışıyor.

 

 

 

 

 

Hilal Şen
Doktora öğrencisi

Okul öncesi dönemde akranların uyumlu/senkronik iletişimi, ortaklaşa kandırmaya yönelik iletişim becerileri ve kural öğrenme süreçleri üzerine çalışmaktadır.

 

 

 

 

Süleyman S. Taşçı
Doktora öğrencisi

Türk İşaret Dili ile araştırmalar yaptı. Görsel benzerliğin Türkçe ve Türk İşaret Dili gelişimi üzerindeki etkisi hakkında çalışmaktadır.

 

 

 

 

Sümeyye Koşkulu
Yüksek lisans öğrencisi

Bebeklerin dil gelişimi üzerine çalışıyor. Genel olarak anne-çocuk etkileşiminin, dil ve jest kullanımının çocuğun dikkat ve dil gelişimini nasıl etkilediği ile ilgileniyor.