Araştırmalarımız

L2TOR: Sosyal Robotlar ile İkinci Dil Eğitimi

Bu projenin amacı, okul öncesi çocuklara ikinci dil öğretimini destekleyebilecek çocuk dostu eğitmen robotlar tasarlamaktır. Proje Avrupa Komisyonu’nun Horizon 2020 programı tarafından desteklenmektedir.

     Proje yöneticileri: Aylin Küntay, Tilbe Göksun

     Projede yer alanlar:  Junko Kanero, Cansu Oranç, Sümeyye Koşkulu

BebeGöz: Bebeklerin Gelişim, Öğrenme ve Zihinsel Süreçleri

BebeGöz, Hamburg Üniversitesi ile ortak yürütülen çok-kültürlü bir bilimsel projedir. Projenin amacı 8-18 aylık bebeklerde gelişim, öğrenme ve bilişsel süreçleri incelemektir. Proje TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

     Proje yöneticisi: Aylin Küntay

     Projede yer alanlar:  Hilal Şen, Ebru Ger, Seda Akbıyık, Merve Ataman, Berna Uzundağ, Sümeyye Koşkulu

KULLDD: Koç Üniversitesi Boylamsal Dil Gelişimi Derlemi

Bu derlem, 2001-2004 yılları arasında TUBA ve Eurocores, ESF tarafından desteklenen ve Lyon II Üniversitesi Dil Dinamiği Laboratuvarı’ndan Dr. Sophie Kern ile ortak yürütülen bir çalışmanın ürünüdür. Küçük çocuklarda 8 aydan 36 aya ilk seslerden (babıldama) ilk kelimelere, erken dilbilgisinden sosyal edim bilgisine yayılan alanlarda gerçekleşen değişimleri belgelemeye çalışmaktadır. 2014 yılında derlem, ERC projesi ACQDIV’in çocuk dili derlemleri arasına girdi (hibe no. 615988, yürütücü Sabine Stoll, Zürich Üniversitesi). Koç Üniversitesi Boylamsal Dil Gelişimi Derlemi (KULLDD) 8-36 ay arası 8 çocuğun 370 saatlik video kayıtlarını ve bunların 250.000’i morfolojik olmak üzere 1.000.000 sözcüklük CHAT transkripsiyonlarını içermektedir.

     Proje yöneticisi: Aylin Küntay 

     Projede yer alanlar:  Dilara Koçbaş, Süleyman S. Taşçı

Türkçe İletişim Gelişimi Envanteri (TİGE)

Bates-MacArthur İletişim Gelişimi Envanterini Türkçeye uyarlama ve geçerlilik denetleme çalışmasıdır. TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.

     Proje yöneticileri: Ayhan Aksu-Koç, Aylin Küntay, Funda Acarlar, İlknur Maviş, Hatice Sofu, Seyhun, Topbaş, Figen Turan

     Projede yer alanlar:  Burçak Aktürk Arı

     Yayın bilgileri: Aksu-Koc, A., Acarlar, F., Küntay, A., Mavis, İ., Sofu, H., Topbaş, S., Turan, F., Aktürk-Arı, B. (2019). Türkçe İletişim Gelişimi Envanteri (TİGE) El Kitabı. Detay Yayıncılık. 

 

Türkiye’de Erken Çocukluk Gelişim Ekolojileri (TEÇGE)

Türkiye’de Türkçe konuşan üç yaşındaki çocukların ve ailelerinin okula hazırlık ve uyum süreçlerini incelemeyi amaçlayan 5 yıllık boylamsal bir çalışmadır. TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.

     Proje yöneticileri: Nazlı Baydar, Aylin Küntay, Zeynep Cemalcılar, Fatoş Gökşen, Bilge Selçuk

     Projede yer alanlar:  Nagihan İmer, Berna Akçınar, Zeynep Civelek, Mehmet Eren Yılmaz, Deniz Özkan Göktürk