Yaz Araştırma Programı

Dil ve İletişim Gelişimi Laboratuvarı, her yıl yaz aylarında Koç Üniversitesi Yaz Araştırma Programı kapsamında farklı üniversitelerden lisans öğrencilerine dil ve iletişim gelişimi alanında araştırma deneyimi kazanma imkanı sunuyor.
 
Lisans öğrencileri yaz boyunca birçok görev alarak birbirinden farklı projelerin nasıl işlediği ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi oluyorlar. Örneğin öğrenciler laboratuvarda veya anaokullarında veri toplama sürecine katılıyor, laboratuvara gelen aileleri karşılıyor, çalışmalardan sonra ses ve görüntü kayıtlarını arşivlemek ve işlemek gibi görevlerde yer alıyorlar. Böylece katılımcılarla iletişimde aktif rol alıyor ve veri toplamanın zorluklarını ve bu zorluklarla başa çıkma yöntemlerini görme fırsatını elde ediyorlar.
 
Öğrenciler, veri toplamanın yanında transkripsiyon, kodlama ve veri girişi de yapıyor, gerektiğinde yeni bilgisayar programları öğreniyorlar. 2019 stajyerlerimiz kendi araştırma sorularını oluşturup var olan veri ile inceleyerek programın sonunda poster sunumu yaptılar ve böylece yeni deneyimler elde etme fırsatı buldular.
 
Stajyer olarak çalışmış bazı öğrencilerimizin deneyimleri:
 
Gönül Atlı: 2012 yaz döneminde, Koç Üniversitesi Dil ve İletişim Gelişimi Çalışmaları Laboratuvarı’nda bebeklik döneminde sosyo-bilişsel becerilerin gelişiminin araştırıldığı bir projede yer aldım. Bu proje önceki bilgilerimi pekiştirmek, daha önce bilmediğim transkripsiyon, kodlama ve analiz programlarını öğrenmek gibi yeni bilgiler edinmek ve yeni bakış açıları kazanmak açısından bir fırsattı benim için. Staj boyunca araştırma sürecinin nasıl yürütüldüğünü ve aynı anda birçok şeyin nasıl organize edildiğine şahit oldum. Tüm bunlara ek olarak, küçük yaş grubuyla çalışmak ve dil gelişimi sürecine tanıklık etmek ayrıca eğlenceliydi. Akademik deneyimin yanı sıra, yeni insanlarla tanışmanın hem hayatıma yeni düşünceler kattığını hem de iletişim becerilerimi geliştirdiğini düşünmekteyim. Son olarak, daha önce bulunmadığım bir şehirde yaşamak ve farklı bir üniversiteye adapte olmak güzel bir deneyimdi. Bana bu ilginç ve faydalı deneyimi yaşama olanağı sağlayan sevgili hocam Aylin Küntay’a teşekkürü bir borç bilirim.
 
Simge Türe: 2016 yaz döneminde Koç Üniversitesi Dil ve İletişim Gelişimi Laboratuvarı’nda 4-5 yaş arası çocukların dil gelişimini inceleyen bir projede yer aldım. Bu projede ruhdilbilim alanında yapılan bir araştırmanın sürecinin bir kısmında bulunarak bu sürecin nasıl ilerlediğini deneyimledim. Bu doğrultuda, birebir deney yapma, kodlama, transkripsiyon deneyimi kazanmak ve dilbilim alanında yeni bilgiler edinmek açısından gayet güzel bir süreçti. Bunun yanında, program boyunca farklı bir okulda çeşitli üniversitelerden yeni insanlar tanımanın bana hem akademik hem de sosyal açıdan iletişim becerilerimi geliştirmede katkı sağladığını düşünüyorum. Böyle bir deneyim kazanma şansı bulduğuma çok memnunum ve bu süreci güzel yapan tüm lab araştırmacılarına teşekkür ederim.