Üyeler

Üyeler

Aylin C. Küntay’ın yönettiği Dil ve İletişim Çalışmaları Grubunda şimdiye kadar birçok doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencisi çalıştı.

Aylin C. Küntay, Prof. Dr.

Bebeklerde sözsüz iletişim ile dil arasındaki ilişkiye, okul öncesi çocuklarda dil anlama ve anlatı becerilerine, bellek, dikkat gibi zihinsel becerilerin dil ile etkileşimi üzerine çalışıyor.

 

 

 

 

Junko Kanero, Ph.D.

I am a postdoctoral research fellow at Koç University in Istanbul, Turkey. My research examines language as a window into human cognition, using a broad range of methodologies (behavioral measures, eye tracking, EEG, and fMRI). I am interested in language development in infancy and childhood, neural processing of language, and how language and non-linguistic cognition interact. At Koç, I primarily work on the L2TOR Project that aims to design a social robot for helping children learn second language (http://www.l2tor.eu/)!

Cansu Oranç

Doktora öğrencisi. Çocukların kurgusal bağlamlarda nedensellik anlayışı ve gerçek-hayal ayrımları üzerine çalışıyor.

Berna A. Uzundağ

Doktora öğrencisi. Türkçe’deki kanıtsallık eklerinin edinimi, ikidilli olmanın bilişsel işlevler üzerindeki faydaları ve Türkçe konuşan çocukların ilgi tümcecikleri kullanımı üzerine çalışmalar yapıyor.

Deniz Özkan Göktürk

Doktora öğrencisi. Cümlelerden sözcük ayrıştırma becerisine etki eden etkenler üzerine çalışmayı planlıyor.

Hilal Şen

Doktora öğrencisi. Okul öncesi dönemde akranların uyumlu/senkronik iletişimi, ortaklaşa kandırmaya yönelik iletişim becerileri ve kural öğrenme süreçleri üzerine çalışmaktadır.

Süleyman S. Taşçı

Doktora öğrencisi. Türk İşaret Dili ile araştırmalar yaptı. Görsel benzerliğin Türkçe ve Türk İşaret Dili gelişimi üzerindeki etkisi hakkında çalışmaktadır.